cajva 3

 

KONTAKT

 

Cecilia Hörnsten

 

0703908234

 

mail till webmaster

 

 

Maila in era bilder på era tjakkehundar till webmaster

 

t

 

 

 

 

Kennel Tjakke's    uppfödning av Lapsk Vallhund

 

 |  S kullen 99  |  T kullen 00  |  W kullen 01  |  I kullen 02  |  J kullen 02  |  M kullen 03  |  R kullen 03  |  U kullen 05  |  Z kullen 06  |  L kullen 07  |  C kullen 09  |  B kullen 11  |  N kullen 12  |  D kullen 13  |  A kullen 15  |  K kullen 17

 

Tjakke's G kull

FÖDD 1998-01-06

Such Nuch Iresa Mittumaari    -   Jarron (arbetande Renhund)

Image0002

 

 

 

Tjakke's Gavja

TJH (tjänstehund), MH beskriven 

 

 

 

 

Tjakke's Gázzi

TJH RH (tjänstehund räddning), MH beskriven, Höfter A, ED ua, 1 CERT på utställning, 1 kull - Gátchis G kull

   

 

 

 

Tjakke's Gollo

Renhund, Höfter C, Ögon ua, 3 kullar 

 

 

 

Tjakke's Galdu

Höfter u,a

 

 

 

Tjakke's Gasku

Such Dkuch Nordv-00, Höfter ua, ED ua, Ögon ua, 1 kull - Bastbjerghus A kull 

Image0008  Image0009  Image0008

 

 

Tjakke's Gisor

Höfter A, Ögon ua, 2 kullar Ragaladei & Njarga A kullen 

 

 

 

Tjakke's Garri

Such, Höfter A

Image0011

           

                                   

 

 

G kullen små