cajva 3

 

KONTAKT

 

Cecilia Hörnsten

 

0703908234

 

mail till webmaster

 

 

Maila in era bilder på era tjakkehundar till webmaster

 

t

 

 

 

 

Kennel Tjakke's    uppfödning av Lapsk Vallhund

 

G kullen 98  |  S kullen 99  |  T kullen 00  |  W kullen 01  |  I kullen 02  |  J kullen 02  |    |  R kullen 03  |  U kullen 05  |  Z kullen 06  |  L kullen 07  |  C kullen 09  |  B kullen 11  |  N kullen 12  |  D kullen 13  |  A kullen 15  |  K kullen 17

Tjakke's M-kull

7/4 2003

u. Intuch Norduch Nordv-00 Tjakke's Sielka    -    e. Hukkaperä Tuisku-Taisto

       

 

 

M kull valparna

 

 

Mungo

Höfter A, Ögon ua, MH beskriven

   tjakkés mungo 

 

 

Mirko

MH beskriven, Tävlar i Elit klass spår

Image0009

 

 

Myra - (arbetande renhund)

SUCH, LP1, Höfter A, Armågar ua, Ögon ua, PrcdPRA B/bärare, MH beskriven, Tävlar i högreklass spår, 3 kullar på Illerströmmens kennel

 

 

Mika (arbetande renhund)

Höfter A, PrcdPRA A/FRI, Cert på utställning, 1 kull - Bartjan T kull

 

 

Miska

Höfter A, Armbågar ua,

  

 

 

Milla

SUCH, Höfter A, MH beskriven