cajva 3

 

KONTAKT

 

Cecilia Hörnsten

 

0703908234

 

mail till webmaster

 

 

Maila in era bilder på era tjakkehundar till webmaster

 

t

 

 

 

 

Kennel Tjakke's    uppfödning av Lapsk Vallhund

 

 

 

 

 

Valpar födda

5 hanar, 2 tikar

 

Tjakke's Aika ochTeam Art Garm har blivit föräldrar i juni 2019

 

Båda har fina A höfter ovh ögonlysta utan anmärkningar

 

Intresserad av valp, ring!

 

0703908234